អង្ករផ្កាម្លិះ

អង្ករផ្កាម្លិះត្រូវបានផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលវែងបន្ថែម វាយនភាពទន់ និងរសជាតិប្លែក ដែលបញ្ចេញក្លិនក្រអូបធម្មជាតិ។

ឈ្មោះដែលពេញនិយមជាងគេគឺ ផ្កាម៉ាលីស (ម៉ាលីស=ផ្កាម្លិះ) ដូចជា ផ្ការំដួល ផ្ការមៀត ផ្ការំដេង សុម៉ាលី និងនាងម៉ាលីស។