Untitled design (1)
កម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់ «អង្ករល្អផ្តាច់គេលើពិភពលោក» ប្រចាំឆ្នាំ២០២២
previous arrow
next arrow

À propos

Nous

CC & VM international Co., Ltd a été créé avec le produit riz pour devenir l’un des principaux exportateurs cambodgiens. En quelques années seulement, nous sommes fiers de faire déjà partie des plus grands exportateurs de riz au Cambodge. Nous nous efforçons de fournir et de fournir du riz cambodgien de la plus haute qualité avec notre coopération, la certification et la responsabilité des normes internationales telles que l’Afrique, la France, la Chine, l’Europe (UE), l’Asie pour le marché mondial avec une qualité de saveur compétitive du riz cambodgien et sa fiabilité.

Notre vision

 Nous nous engageons à fournir la meilleure qualité d’inspection axée sur les produits avec des certifications de responsabilité sociale des entreprises internationales. Et nous avions déjà exporté de manière compétitive et valorisée du riz cambodgien vers les marchés mondiaux tels que le Congo, la France, la Chine. CC & VM international Co., LTD travaillant avec une plus grande confiance et croyant réussir ensemble.

Notre mission

Notre mission chez CC & VM International est de fournir constamment du riz d’une qualité exceptionnelle qui dépasse les attentes de nos clients. Nous y parvenons en nous associant à des moulins à riz et des fournisseurs de confiance qui partagent notre engagement envers l’excellence. Grâce à des mesures rigoureuses de contrôle qualité et des processus de sélection méticuleux, nous veillons à ce que chaque grain de riz que nous proposons réponde aux normes les plus élevées en termes de qualité et de goût. Nous privilégions une approche centrée sur le client, en travaillant activement avec les agriculteurs et les acheteurs pour leur fournir le soutien et les opportunités dont ils ont besoin pour prospérer. En promouvant la durabilité et la prospérité partagée, nous visons à contribuer au succès à long terme de l’industrie rizicole du Cambodge et à améliorer le bien-être de tous nos parties prenantes.

CCVM International Farmer happy

Notre objectif

Chez CC & VM International, notre objectif est de nous positionner en tant qu’acteur de confiance et influent sur le marché mondial du riz. Nous nous efforçons d’élargir notre portée et notre part de marché en offrant constamment un riz de qualité supérieure à nos clients du monde entier. Nous cherchons à établir des relations durables avec nos partenaires, les agriculteurs et les acheteurs, en favorisant une croissance et un succès mutuels. Avec une attention particulière portée à la confiance, à la qualité et à la satisfaction des clients, nous nous engageons à stimuler la croissance et le développement de l’industrie rizicole du Cambodge, tout en contribuant au bien-être des communautés dans lesquelles nous opérons.

CCVM International Farmer happy

Message du PDG

Bienvenue chez CC & VM International !

Je m’appelle Chomreoun Chan, PDG de CC & VM International.

Nos valeurs fondamentales définissent qui nous sommes et guident chacune de nos décisions :

Qualité : Nos produits sont conçus avec une attention inébranlable à la qualité. Nous donnons la priorité à la livraison de produits de riz répondant aux normes les plus élevées – du riz qui se distingue par son goût supérieur, sa texture et sa valeur nutritionnelle.

Responsabilité et Honnêteté: Notre service repose sur des valeurs de responsabilité et d’honnêteté. Nous accordons de l’importance à la transparence et à la fiabilité dans toutes nos interactions avec les agriculteurs, les acheteurs et les parties prenantes. La confiance est au cœur de nos relations, et nous prenons notre engagement envers votre satisfaction très au sérieux.

Impact social: Nous sommes profondément engagés à avoir un impact social positif. Un de nos principaux objectifs est de contribuer au développement de l’agriculture du riz au Cambodge. Nous soutenons activement et encourageons les pratiques durables qui améliorent le bien-être de nos communautés. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à la croissance et à la prospérité de l’industrie du riz au Cambodge.

Je m'appelle Chomreoun Chan, PDG de CC & VM International.

Nos produits

Riz

Riz brun biologique à grain moyen

Riz brun biologique à grain moyen

Le riz noir a une

Le riz noir a une

Parboiled Rice

Parboiled Rice

Le riz rouge

Le riz rouge

le riz biologique

le riz biologique

Le riz au jasmin

Le riz au jasmin

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"300","speed":"6000","loop":"true","design":"design-2"}

Autre

Manioc

Manioc

Caoutchouc cambodgien

Caoutchouc cambodgien

Noix de cajou

Noix de cajou

Vin rouge

Vin rouge

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"300","speed":"6000","loop":"true","design":"design-2"}

Nos sociétés

Société de certificat

Notre vision est d’être la principale entreprise de vente de riz au monde, en fournissant à nos clients des produits à base de riz de haute qualité et abordables. Nous visons à atteindre cet objectif en investissant dans l’innovation, la durabilité et la satisfaction de nos clients. Nous croyons que le riz est plus qu’un simple aliment de base, c’est une source de nutrition, de culture et de bonheur pour des millions de personnes à travers le monde.

Société Société

Notre vision est d’être la principale entreprise de vente de riz au monde, en fournissant à nos clients des produits à base de riz de haute qualité et abordables. Nous visons à atteindre cet objectif en investissant dans l’innovation, la durabilité et la satisfaction de nos clients. Nous croyons que le riz est plus qu’un simple aliment de base, c’est une source de nutrition, de culture et de bonheur pour des millions de personnes à travers le monde.

Dernières nouvelles

Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie en créant un avenir plus intelligent pour l’agriculture

ការត្រៀមគ្រាប់ពូជស្រូវបម្រុងសម្រាប់កសិករដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

ការត្រៀមគ្រាប់ពូជស្រូវបម្រុងសម្រាប់កសិករដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ និងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានទៅធ្វេីការត្រួតពិនិត្យលេីការប្រមូលផល ការសំងួត និងការស្តុកគ្រាប់ស្រូវពូជដែលត្រៀមទុកជាពូជបម្រុងនៅស្ថានីយផលិតពូជស្រូវព្រៃផ្តៅដេីម្បីត្រៀមទុកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិក្នុងការស្តារផលិតកម្មស្រូវឡេីងវិញ។ ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថា នៅទូទាំងប្រទេសយេីងមានស្ថានីយផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវចំនួន៦ កន្លែង និងមានការសហការបន្ថែមជាមួយសហគមន៍កសិករអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវនៅច្រេីនកន្លែងថែមទៀតដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។  
បទយកការណ៍ ៖ វិទ្យាស្ថាន(CARDI) ប្រមូលផលពូជស្រូវ «ចំប៉ីស៧០» សម្រាប់ចែកចាយដល់កសិករដាំដុះ

បទយកការណ៍ ៖ វិទ្យាស្ថាន(CARDI) ប្រមូលផលពូជស្រូវ «ចំប៉ីស៧០» សម្រាប់ចែកចាយដល់កសិករដាំដុះ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា គ្រោងប្រមូលផលពូជស្រូវ(ចំប៉ីស៧០) ឱ្យបានប្រហែល៦០០តោនក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីយកទៅចែកចាយបន្តនៅតាមមន្ទីរកសិកម្ម សហគមន៍កសិករ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលចង់បានពូជស្រូវនេះទៅប្រើប្រាស់។    
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រី ឌិត ទីណា ដឹកនាំមន្ដ្រីជំនាញពិនិត្យដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រី ឌិត ទីណា ដឹកនាំមន្ដ្រីជំនាញពិនិត្យដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រី ឌិត ទីណា ដឹកនាំមន្ដ្រីជំនាញពិនិត្យដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តពោធិ៍សាត់ នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។